Consiliul Legislativ − Întrebări frecvente

 

Care sunt principalele atribuţii ale Consiliului Legislativ ?
  Potrivit art. 79 din Constituţie, "Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului care avizează proiectele de acte normative, în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii, şi ţine evidenţa oficială a legislaţiei României".
Celelalte atribuţii ale Consiliului Legislativ sunt prevăzute în Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată.
Ce acte sunt cuprinse în "Repertoriul legislaţiei României – evidenţă oficială" ?
  Consiliul Legislativ ţine evidenţa oficială a actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după 22 decembrie 1989. Fişele de evidenţă ale actelor normative cuprind doar intervenţiile legislative exprese suferite de respectivele acte normative (modificări, completări, abrogări exprese).
În măsura în care în baza de date a Consiliului Legislativ există informaţii cu privire la acte normative publicate în Monitorul Oficial sau Buletinul Oficial anterior datei de 22 decembrie 1989, ele pot fi puse, la cerere, la dispoziţia celor interesaţi.
Consiliul Legislativ oferă consultanţă juridică ?
  Consiliul Legislativ nu oferă consultanţă juridică şi nu este abilitat prin lege să emită interpretări juridice ori să facă precizări privind aplicarea prevederilor actelor normative.
Furnizează Consiliul Legislativ copii ale actelor normative ?
  Pentru a veni în sprijinul celor interesaţi, Consiliul Legislativ furnizează copii ale actelor normative anterioare datei de 31 decembrie 1989, publicate în colecţiile de legi, decrete şi hotărâri aflate în arhiva proprie.
Pentru identificarea unor decrete ale Consiliului de Stat şi hotărâri ale Consiliului de Miniştri emise anterior datei de 31 decembrie 1989 şi nepublicate, le sugerăm celor interesaţi să se adreseze Arhivelor Naţionale ale României, în cazul decretelor, şi Secretariatului General al Guvernului, în cazul hotărârilor.
Pentru actele normative ulterioare datei de 1 ianuarie 1990, cei interesaţi urmează să se adreseze R.A. Monitorul Oficial.
Poate propune Consiliul Legislativ iniţierea sau modificarea unor acte normative ?
  Consiliul Legislativ nu are drept la iniţiativă legislativă, aceasta aparţinând, potrivit art. 74 alin. (1) din Constituţie,"Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot".
Ce trebuie să fac pentru a iniţia o propunere legislativă ?
  Persoanele interesate să iniţieze o propunere legislativă trebuie să urmeze procedura prevăzută de Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată şi modificată prin Legea nr. 187/2012.