Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 607


Avize • 545
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2020 | Nr. dosare • 607   
    Nr. dosar  Titlu 
607 / 2020 Proiect de *********
606 / 2020 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (New York, 21 decembrie 1965), adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţie, la New York la 15 ianuarie 1992
605 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
604 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
603 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru includerea unor Programe Naţionale la finanţare din fonduri europene
602 / 2020 RECTIFICAREA Deciziei nr. 11 din 17 februarie 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în dosarul nr. 2.746/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 19 martie 2020
601 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
600 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
599 / 2020 Propunere legislativă pentru sprijinirea părinţilor şi a operatorilor economici privaţi pe perioada stării de alertă şi a suspendării cursurilor
598 / 2020 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2020 | Nr. avize • 545   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
545 / 2020 568 / 2020 RECTIFICAREA Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4322 din 22.05.2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 4434 din 29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 25 mai 2020
544 / 2020 600 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
543 / 2020 601 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
542 / 2020 605 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
541 / 2020 607 / 2020 Proiect de *********
540 / 2020 597 / 2020 Proiect de Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării anumitor prevederi din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
539 / 2020 598 / 2020 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
538 / 2020 586 / 2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017
537 / 2020 468 / 2020 Propunere legislativă privind acordarea unei alocaţii de sprijin în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor şi familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat
536 / 2020 467 / 2020 Propunere legislativă pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici
12345678910...