Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome


  Anul  
   


Dosare • 112


Avize • 77
   PROIECTE primite spre avizare la Consiliul Legislativ  –  Anul 2021 | Nr. dosare • 112   
    Nr. dosar  Titlu 
112 / 2021 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991
111 / 2021 Proiect de Lege privind acceptarea Convenţiei globale pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptat la Paris la 25 noiembrie 2019
110 / 2021 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
109 / 2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind Înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
108 / 2021 RECTIFICAREA Raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, al Partidului Pro România, întocmit cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 5 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 15 februarie 2021
107 / 2021 Propunere legislativă privind declararea municipiului Calafat "Oraş al Independenţei"
106 / 2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri
105 / 2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ"
104 / 2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal
103 / 2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăţilor
12345678910...

   AVIZE emise de Consiliul Legislativ  –  Anul 2021 | Nr. avize • 77   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu 
77 / 2021 100 / 2021 Propunere legislativă pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
76 / 2021 110 / 2021 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
75 / 2021 55 / 2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
74 / 2021 54 / 2021 Propunere legislativă pentru completarea art. 12 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
73 / 2021 51 / 2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
72 / 2021 50 / 2021 Propunere legislativă pentru completarea art. 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
71 / 2021 49 / 2021 Propunere legislativă privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar
70 / 2021 48 / 2021 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii privind dezvoltarea infrastructurii rutiere "Autostrada A7-Siret-Suceava-Dolhasca-Paşcani-Bacău-Focşani-Buzău-Ploieşti-Bucureşti"
69 / 2021 47 / 2021 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpina
68 / 2021 99 / 2021 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anul 2021 şi 2022
12345678