Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome » Proiecte » Iniţiatori
Criterii de selecţie:  
 
an / perioadă 

  iniţiator 
   
Notă. Pentru iniţiatorii proiectelor de acte normative, datele sunt în curs de actualizare în BD.
Aţi selectat: toţi anii / Academia Română /
Nr. dosare: 12

 Nr. dosar  Nr. aviz  Titlu proiect 
325 / 1999 319 / 1999 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul angajat în unităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din sectorul bugetar
458 / 2000 475 / 2000 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române, cu modificările ulterioare
1254 / 2000 1222 / 2000 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138/2000
1458 / 2000 1434 / 2000 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a realiza venituri extrabugetare
1491 / 2000 1484 / 2000 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de stimulare a activităţii academice
1372 / 2001 1326 / 2001 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea şi modificarea denumirilor unor unităţi de cercetare din subordinea Academiei Române
494 / 2002 456 / 2002 Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
869 / 2002 829 / 2002 Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială
1070 / 2002 1052 / 2002 RECTIFICAREA Hotărârii Guvernului nr. 1366/2001 privind reorganizarea şi schimbarea denumirii unor unităţi de cercetare din subordinea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 25 ianuarie 2002
47 / 2003 75 / 2003 Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Academia Română şi a unităţilor din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
12


 DETALIERE dosar selectat 
  Dosar    325 / 1999
  Solicitant  
  Secretariatul general al Guvernului
  Adresă nr. 50 / 19.03.1999 / 19 mar. 1999
    Iniţiatori  
  – Academia Română
  Intrare CL 
  19 mar. 1999
  Tip proiect  
  Proiect de hotărâre a Guvernului
  Titlu  
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul angajat în unităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din sectorul bugetar
  Descriptori 
  Soluţionare  
Aviz nr. 319 / 24 mar. 1999  •  Favorabil cu observaţii şi propuneri
        Adresă nr. 329 / 24 mar. 1999

Notă de restituire cu obs. / prop.
Conexare
Alte soluţii (retragere de către iniţiator, clasare etc.)
  Vezi şi  
  Conexează pe  
 
  Referit de  
 
  Fişă