Consiliul Legislativ. Managementul activităţii de avizare a proiectelor de acte normative Menţiune juridică
• nu utilizaţi tasta Enter
• pentru liste prea lungi,
restrângeţi căutarea pe ani
Căutare avansată
Login Skip Navigation LinksHome » Proiecte » Selecţie simplă
Criterii de selecţie:    

an 

    Nr. dosare: 1073

dosar nr. 


 
 DETALIERE dosar selectat 
  Dosar    1073 / 2020
  Solicitant  
  Secretariatul general al Guvernului
  Adresă nr. 373 / 29.09.2020
    Iniţiatori  
  
  Intrare CL 
  Nr. R2079 / 29.09.2020
  Tip proiect  
  Proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului
  Titlu  
Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
  Descriptori 
  Soluţionare  
Aviz
Notă de restituire cu obs. / prop.
Conexare
Alte soluţii (clasare, retragere etc.)
  Vezi şi  
  Conexează pe  
 
  Referit de  
 
  Fişă