Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 1281


Avize • 1214
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. dosare • 1281   
    Nr. dosar  Titlu
1281 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 14 septembrie 2020 şi la Paris la 24 septembrie 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori"
1280 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2020 şi la Paris la 26 august 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie la Paris pentru finanţarea Proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" şi pentru modificarea art. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România"
1279 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea revovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, într-un parc imobiliar cu nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050
1278 / 2020 Proiect de Hotărâre privind formatul, documentele necesare în vederea emiterii şi procedurile de eliberare şi de retragere a cărţilor de identitate speciale emise membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România
1277 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia
1276 / 2020 Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea alineatului (2) al articolului 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2019
1275 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
1274 / 2020 RECTIFICAREA Ordinului Ministrului Justiţiei şi Libertăţilor cetăţeneşti nr. 2195/C din data de 06 august 2009, cu privire la redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 14 august 2009
1273 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
1272 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. avize • 1214   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
1214 / 2020 1279 / 2020 Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea revovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, într-un parc imobiliar cu nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050
1213 / 2020 1224 / 2020 Propunere legislativă pentru modificare şi completarea art. 114 din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
1212 / 2020 1222 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal
1211 / 2020 1221 / 2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în 2014
1210 / 2020 1219 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare
1209 / 2020 1218 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015
1208 / 2020 1215 / 2020 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO
1207 / 2020 1212 / 2020 Propunere legislativă pentru asigurarea unei alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar de stat, particulare şi confesionale, autorizate sau acreditate
1206 / 2020 1211 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 212 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
1205 / 2020 1210 / 2020 Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Ordonanţa ede urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
12345678910...