Managementul activităţii de avizare – Actualizare BD
Login         Skip Navigation LinksHome                              


  Anul  
   


Dosare • 1073


Avize • 996
   DOSARE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. dosare • 1073   
    Nr. dosar  Titlu
1073 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
1072 / 2020 Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
1071 / 2020 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
1070 / 2020 REPUBLICAREA Regulamentului Senatului
1069 / 2020 Proiect de Hotărâre privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi normele privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective
1068 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică
1067 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID - 19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM " - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID -19
1066 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
1065 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind procedura pentru identificarea, selectarea şi rezervarea prin antecontract, promisiune, scrisoare de intenţie sau închiriere a imobilelor destinate ca sedii ale unor agenţii sau centre europene nou înfiinţate, în vederea participării României la procesul de desemnare a acestor sedii pe teritoriul României şi depunerea dosarelor de candidatură aferente
1064 / 2020 REPUBLICAREA Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
12345678910...

   AVIZE introduse în baza de date  –  Anul 2020 | Nr. avize • 996   
    Nr. aviz  Nr. dosar  Titlu
996 / 2020 996 / 2020 REPUBLICAREA Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 18 iulie 2020
995 / 2020 1061 / 2020 RECTIFICAREA Legii nr. 119/2020 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Judeţului Cluj
994 / 2020 1069 / 2020 Proiect de Hotărâre privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi normele privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective
993 / 2020 1068 / 2020 Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică
992 / 2020 1063 / 2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
991 / 2020 982 / 2020 Propunere legislativă pentru instituirea anului 2021 - "Anul Tudor Vladimirescu" şi declararea lui Tudor Vladimirescu şi a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai naţiunii române
990 / 2020 981 / 2020 Propunere legislativă pentru abrogarea art. 210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
989 / 2020 980 / 2020 Propunere legislativă pentru completarea art. 8 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
988 / 2020 979 / 2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015
987 / 2020 1049 / 2020 RECTIFICAREA Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2609 din 20 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 25 august 2020
12345678910...