Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 26 nov. 2020 –
Act L. nr. 158 / 2020
Titlul actual Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012
    Publicat în   M. Of. nr. 673 / 29 iul. 2020  
Precizări
– intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 46 referitor la prevederile art. 913-art. 915 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege şi prevederile aferente sancţionării acestorade la art. I pct. 53, precum şi prevederile art. VIII pct. 16, care intră în vigoare la data de 3 sep. 2020
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 813 / 3 sept. 2020  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 420 / 2020      M. Of. nr. 673 / 29 iul. 2020  
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şf(UE) nr. 648/2012
în vigoare
2. Rectificare
     M. Of. nr. 813 / 3 sept. 2020  
art. VI pct. 9 [cu referire la norma de la art. 49 alin. (6) din Legea nr. 237/2015
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Completează
L. nr. 1 / 2020      M. Of. nr. 10 / 8 ian. 2020  
Lege privind pensiile ocupaţionale
introduce lit. p) la art. 147 alin. (1)
2. Completează
L. nr. 236 / 2018      M. Of. nr. 853 / 8 oct. 2018  
Lege privind distribuţia de asigurări
pct. 41 la art. 3 alin. (1), alin. (21) la art. 27
3. Modifică
L. nr. 126 / 2018      M. Of. nr. 521 / 26 iun. 2018  
Lege privind pieţele de instrumente financiare
modifică art. 2 alin. (5), art. 3 alin. (1) pct. 70, art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (2), art 82 alin. (7), art. 99 alin. (1), art. 109 alin. (5), art. 111 alin. (1), art. 129 alin. (3) lit. g), art. 162 alin. (4), art. 166 alin. (4), art. 177 alin. (3) şi (5), denumirea titlului VIII, art. 234 lit. c) şi d), art 250, art. 251, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (2) partea introductivă, art. 261 alin. (3) lit. a) şi b), art. 269 alin. (2), alin. (3) lit. a) pct. 1 şi lit. b) pct. 1, anexa nr. 2;
introduce alin. (11) la art. 11, alin. (5) la art. 124, alin. (11) la art. 145, art. 2341 şi 2342, lit. v) la art. 236 alin. (3), art. 2361, pct. (iii) la art. 257 alin. (2) lit. a), pct. (iii) la art. 257 alin. (2) lit. b), alin. (11) la art. 261, alin. (6) la art. 272, pct. 4 la menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene;
abrogă art. 104 alin. (6) lit. e)
4. Modifică
L. nr. 24 / 2017      M. Of. nr. 213 / 29 mar. 2017  
Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
modifică art. 2 alin. (1) pct. 9-11, 16-19, 22, 25, 31, 36, 37, 47,48 şi pct. 50, art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 11, art. 13, art. 15 alin. (1), art. 16, art. 20, art. 22 alin. (3), art. 24, art. 42 alin. (7) şi (8), art. 47, art. 65 alin. (2) lit. d), titlul cap. V de la titlul III, art. 92, art. 93, art. 125 alin. (2), art. 126 alin. (1) lit. a) partea introductivă şi pct. 1-5, art. 126 alin. (2) lit. a), art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 1 şi 2 partea introductivă, art. 133 alin. (1) şi (7);
introduce alin. (10) la art. 2, alin. (21) şi (22) la art. 15, art. 151, art. 161, art. 251, art. 261 - 263, secţiunea 1 cuprinzând art. 84-91 la titlul III, alin. (21) la art. 85, alin. (5) - (11) la art. 90, secţiunea a 2-a cu art. 911 - 9112 la cap. V titlul III, art. 921 - 924, alin. (3) şi (4) la art. 125, art. 1251 - 1253, pct. 8 şi 9 la art. 126 alin. (1), lit. f) la art. 126 alin. (2), alin. (11) la art. 130, art. 1311 şi 1312, alin. (71) la art. 133, art. 1331, pct. 9 la menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene;
abrogă art. 2 alin. (1) pct. 15, 21, 23, 34, 43, 44 şi 52, art. 5 alin. (2), art. 12, art. 17 alin.(1) - (5), art.18 şi 19, art. 21, art. 22 alin. (1) şi (2), art. 82, pct. 2 de la menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene;
– sintagma "auditorul financiar" se înlocuieşte cu sintagma "auditorul financiar/firma de audit", iar sintagma "standarde internaţionale de evaluare" se înlocuieşte cu sintagma "standarde de evaluare în vigoare, potrivit legii";
dispune republicarea cu renumerotare
5. Modifică
L. nr. 237 / 2015      M. Of. nr. 800 / 28 oct. 2015  
Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
modifică art. 1 alin. (2) pct. 8, 16 şi 37, art. 12 alin. (6), art. 38 alin. (4), art. 49 alin. (1) partea introductivă şi alin. (6), art. 55 alin. (13) şi alin. (17) lit. c), art. 126, art.163 alin. (1) lit. a) şi h) şi alin.(17) şi (18), art. 167 alin. (10) lit. c) şi d);
introduce pct. (v) la art. 12 alin. (5) lit.a), alin. (51) la art. 21, alin. (41) la art. 38, alin. (9) la art. 39, alin. (161) la art. 163, alin. (181) - (183) la art. 163, pct. 4-6 la menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene;
abrogă art. 167 alin. (9)
6. Modifică
L. nr. 74 / 2015      M. Of. nr. 274 / 23 apr. 2015  
Lege privind administratorii de fonduri de investiţii alternative
modifică art. 51 alin. (2) lit. e), art. 52 alin. (1) partea introductivă;
introduce art. 161, lit. n) şi o) la art. 50 alin. (2), art. 512
7. Modifică
OUG. nr. 32 / 2012      M. Of. nr. 435 / 30 iun. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
modifică art. 196 alin. (1) partea introductivă şi lit. a) partea introductivă;
introduce alin. (3) la art. 83, lit. m) la art. 1932, art. 1951
8. Completează
L. nr. 204 / 2006      M. Of. nr. 470 / 31 mai 2006  
Lege privind pensiile facultative
introduce lit. l) la art. 121 alin. (1)
9. Abrogă
L. nr. 31 / 2006      M. Of. nr. 225 / 13 mar. 2006  
Lege privind securitizarea creanţelor
10. Completează
L. nr. 411 / 2004      M. Of. nr. 1033 / 9 nov. 2004  
Lege privind fondurile de pensii administrate privat
introduce lit. i) la art. 141 alin. (1)
11. Modifică
L. nr. 297 / 2004      M. Of. nr. 571 / 29 iun. 2004  
Lege privind piaţa de capital
abrogă art. 2 alin. (6)