Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 26 nov. 2020 –
Act L. nr. 204 / 2006
Titlul actual Lege privind pensiile facultative
    Publicat în   M. Of. nr. 470 / 31 mai 2006  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 751 / 2006      M. Of. nr. 470 / 31 mai 2006  
Decret pentru promulgarea Legii privind pensiile facultative
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 112 / 2007      M. Of. nr. 710 / 22 oct. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
în vigoare
modifică art. 13 alin. (5), art. 40 alin. (1) şi (4), art. 41, art. 58 alin. (2), art. 59, art. 120 alin. (1), art. 121, art. 122, art. 123;
introduce art. 741, art. 1221, art. 1241;
abrogă art. 37;
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii şi al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului"
3. Modificări prin
L. nr. 201 / 2008      M. Of. nr. 728 / 28 oct. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 112/2007 şi modifică art. 14, art. 20 alin. (4), art. 24 alin. (2), art. 76 alin. (1), art. 80 alin. (1), art. 116 alin. (3), art. 121 alin. (4) lit. b), alin. (5) şi (11), art. 122, art. 123;
abrogă art. 116 alin. (4), (5), (6), (7) şi (8)
4. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 121 alin. (1) lit. i), art. 123
5. Modificări prin
L. nr. 87 / 2015      M. Of. nr. 282 / 27 apr. 2015  
Lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
în vigoare
introduce lit f) la art. 84
6. Modificări prin
L. nr. 52 / 2017      M. Of. nr. 252 / 11 apr. 2017  
Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
în vigoare
introduce alin. (21)-(23) la art. 44
7. Modificări prin
L. nr. 24 / 2018      M. Of. nr. 41 / 17 ian. 2018  
Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
în vigoare
modifică art. 90 alin. (3)
8. Completări prin
L. nr. 280 / 2018      M. Of. nr. 1008 / 28 nov. 2018  
Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
în vigoare
introduce lit. d) la menţiunea privind transpunerea normelor europene
9. Modificări prin
L. nr. 1 / 2020      M. Of. nr. 10 / 8 ian. 2020  
Lege privind pensiile ocupaţionale
în vigoare
abrogă lit. c) de la menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii
10. Completări prin
L. nr. 158 / 2020      M. Of. nr. 673 / 29 iul. 2020  
Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012
în vigoare
introduce lit. l) la art. 121 alin. (1)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 249 / 2004      M. Of. nr. 600 / 5 iul. 2004  
Lege privind pensiile ocupaţionale