Consiliul Legislativ. Repertoriul legislaţiei României Menţiune juridică
 
Login         Skip Navigation LinksHome » Sumar editoriale                           
editorial   
nr.   
 
din anul   
   

    
   
Ultimul editorial prelucrat: Monitorul Oficial nr. 481 fără bis / 2020      
Nr. crt.ActTitlul actualPublicat în
1. DCC. nr. 76 / 2020 Decizia nr. 76 din 18 februarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 90 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei   M. Of. nr. 481 / 5 iun. 2020  
2. HG. nr. 431 / 2020 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice   M. Of. nr. 481 / 5 iun. 2020  
3. HG. nr. 436 / 2020 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de investiţii şi intervenţii în cazarma 355 Bistriţa"   M. Of. nr. 481 / 5 iun. 2020