Consiliul Legislativ. Repertoriul legislaţiei României Menţiune juridică
 
Login         Skip Navigation LinksHome » Sumar editoriale                           
editorial   
nr.   
 
din anul   
   

    
   
Ultimul editorial prelucrat: Monitorul Oficial nr. 887 fără bis / 2020      
Nr. crt.ActTitlul actualPublicat în
1. HG. nr. 799 / 2020 Hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria   M. Of. nr. 887 / 29 sept. 2020  
2. HG. nr. 800 / 2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor   M. Of. nr. 887 / 29 sept. 2020  
3. HG. nr. 801 / 2020 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor   M. Of. nr. 887 / 29 sept. 2020  
4. HG. nr. 802 / 2020 Hotărâre pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic   M. Of. nr. 887 / 29 sept. 2020