Consiliul Legislativ. Repertoriul legislaţiei României Menţiune juridică
 
Login         Skip Navigation LinksHome » Repertoriul online                           
  

Constituţia României

  Repertoriul legislaţiei României  
– evidenţă oficială –
1864 – 2019

  
categoria actului   
nr. actului   
 
anul / perioada emiterii   
  anul / perioada publicării   
 cuvinte în titlu    


• vezi  
exemple de căutare

       
 
 

Datele sunt actualizate
până la data de:
– titluri –
27 nov. 2020
– analiza juridică –
26 nov. 2020

 

    
      
Selecţie acte: Legi / emise în anul 2020
Nr. acte identificate: 274
Nr. înreg. / pagină:
Nr. crt.ActTitlul actualPublicat în
1. L. nr. 1 / 2020 Lege privind pensiile ocupaţionale   M. Of. nr. 10 / 8 ian. 2020  
2. L. nr. 2 / 2020 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi   M. Of. nr. 5 / 7 ian. 2020  
3. L. nr. 3 / 2020 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României   M. Of. nr. 5 / 7 ian. 2020  
4. L. nr. 4 / 2020 Lege pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri   M. Of. nr. 5 / 7 ian. 2020  
5. L. nr. 5 / 2020 Lege bugetului de stat pe anul 2020   M. Of. nr. 2 / 6 ian. 2020  
  M. Of. nr. 2 bis / 6 ian. 2020  
6. L. nr. 6 / 2020 Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020   M. Of. nr. 3 / 6 ian. 2020  
7. L. nr. 7 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii   M. Of. nr. 8 / 8 ian. 2020  
8. L. nr. 8 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
9. L. nr. 9 / 2020 Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
10. L. nr. 10 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
11. L. nr. 11 / 2020 Lege privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
12. L. nr. 12 / 2020 Lege pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
13. L. nr. 13 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006   M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
14. L. nr. 14 / 2020 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap   M. Of. nr. 22 / 14 ian. 2020  
15. L. nr. 15 / 2020 Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu"   M. Of. nr. 29 / 16 ian. 2020  
16. L. nr. 16 / 2020 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism   M. Of. nr. 137 / 20 feb. 2020  
17. L. nr. 17 / 2020 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 172 / 2 mar. 2020  
18. L. nr. 18 / 2020 (ratificare)
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei referitor la stabilirea la Bucureşti a Biroului Regional pentru Europa Centrală şi de Est şi privilegiile şi imunităţile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan la 12 octombrie 2018   M. Of. nr. 194 / 10 mar. 2020  
19. L. nr. 19 / 2020 Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ   M. Of. nr. 209 / 14 mar. 2020  
20. L. nr. 20 / 2020 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei   M. Of. nr. 218 / 17 mar. 2020  
21. L. nr. 21 / 2020 Lege privind Codul aerian   M. Of. nr. 222 / 19 mar. 2020  
22. L. nr. 22 / 2020 Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România   M. Of. nr. 221 / 18 mar. 2020  
23. L. nr. 23 / 2020 Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora   M. Of. nr. 229 / 20 mar. 2020  
24. L. nr. 24 / 2020 Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare   M. Of. nr. 229 / 20 mar. 2020  
25. L. nr. 25 / 2020 (ratificare)
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018   M. Of. nr. 241 / 24 mar. 2020  
26. L. nr. 26 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei   M. Of. nr. 242 / 24 mar. 2020  
27. L. nr. 27 / 2020 Lege privind limba semnelor române   M. Of. nr. 258 / 30 mar. 2020  
28. L. nr. 28 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare   M. Of. nr. 274 / 1 apr. 2020  
29. L. nr. 29 / 2020 Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca   M. Of. nr. 258 / 30 mar. 2020  
30. L. nr. 30 / 2020 (acceptare)
Lege pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a părţilor, la data de 14 octombrie 2016   M. Of. nr. 275 / 2 apr. 2020  
31. L. nr. 31 / 2020 Lege pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare   M. Of. nr. 271 / 1 apr. 2020  
32. L. nr. 32 / 2020 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal   M. Of. nr. 271 / 1 apr. 2020  
33. L. nr. 33 / 2020 Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene   M. Of. nr. 271 / 1 apr. 2020  
34. L. nr. 34 / 2020 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane   M. Of. nr. 271 / 1 apr. 2020  
35. L. nr. 35 / 2020 Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă   M. Of. nr. 271 / 1 apr. 2020  
36. L. nr. 36 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă   M. Of. nr. 271 / 1 apr. 2020  
37. L. nr. 37 / 2020 Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011   M. Of. nr. 280 / 3 apr. 2020  
38. L. nr. 38 / 2020 Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995   M. Of. nr. 280 / 3 apr. 2020  
39. L. nr. 39 / 2020 Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România   M. Of. nr. 281 / 3 apr. 2020  
40. L. nr. 40 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia   M. Of. nr. 280 / 3 apr. 2020  
41. L. nr. 41 / 2020 Lege pentru modificarea Legii nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia   M. Of. nr. 287 / 6 apr. 2020  
42. L. nr. 42 / 2020 Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice   M. Of. nr. 287 / 6 apr. 2020  
43. L. nr. 43 / 2020 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice   M. Of. nr. 287 / 6 apr. 2020  
44. L. nr. 44 / 2020 Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc   M. Of. nr. 287 / 6 apr. 2020  
45. L. nr. 45 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului   M. Of. nr. 287 / 6 apr. 2020  
46. L. nr. 46 / 2020 Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice   M. Of. nr. 287 / 6 apr. 2020  
47. L. nr. 47 / 2020 Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă   M. Of. nr. 287 / 6 apr. 2020  
48. L. nr. 48 / 2020 Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor   M. Of. nr. 287 / 6 apr. 2020  
49. L. nr. 49 / 2020 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate   M. Of. nr. 323 / 17 apr. 2020  
50. L. nr. 50 / 2020 Lege pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia   M. Of. nr. 340 / 27 apr. 2020  
123456

 
–  Fişa actului  la 26 nov. 2020  –
Act L. nr. 1 / 2020
Titlul actual Lege privind pensiile ocupaţionale
    Publicat în   M. Of. nr. 10 / 8 ian. 2020  
Precizări
– intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
    1. Promulgare prin
D. nr. 1 / 2020      M. Of. nr. 10 / 8 ian. 2020  
Decret pentru promulgarea Legii privind pensiile ocupaţionale
(în vigoare)
    2. Completări prin
L. nr. 158 / 2020      M. Of. nr. 673 / 29 iul. 2020  
Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012
(în vigoare)
introduce lit. p) la art. 147 alin. (1)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
    1. Modifică
L. nr. 204 / 2006      M. Of. nr. 470 / 31 mai 2006  
Lege privind pensiile facultative
abrogă lit. c) de la menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii